Home | Overzicht | Functionaliteit | Email Management | Diensten | Demo

info@emailworks.nl   

geavanceerd
mail ontvangen
ontvangst bevestigen
mail beantwoorden
mail doorsturen
opslaan in database
adressen beheer
nieuwsbrieven
geavanceerd

Geavanceerde mogelijkheden

Naast genoemde mogelijkheden kunt u ook:

  • mensen laten stemmen per email

  • mensen uitnodigingen versturen en automatisch de response hiervan verwerken

  • een eigen discussie- of gebruikersgroep opzetten. Op deze manier kunt u uw gebruikers onderling ervaring laten uitwisselen, hetgeen de tevredenheid alleen maar doet toenemen. Men leert immers van elkaar en kan daardoor uw product beter en effectiever leren gebruiken

  • inhoud van een webpagina automatisch downloaden (en deze weer gebruiken als inhoud voor uw mailings)

  • met behulp van scripting kunt u tijdens het email verwerkingsproces ook andere programma’s aanroepen en laten runnen. Output hiervan kunt u weer gebruiken om uw automatische email reply vorm te geven. Bijvoorbeeld een tool om wachtwoorden te genereren.

  • Met behulp van de interne Visual basic script, de SDK (Software Development Kit) en de automatische scheduler is er veel flexibiliteit en zijn de uitbreidingsmogelijkheden schier eindeloos