Home | Contact | Nieuwsbrief | Support | Login

info@emailworks.nl   

Onderzoek
Home
Wat is het?
FAQ
Demo
Prijzen
Support

Functionaliteit
Testimonials
Onderzoek
Voordelen
Diensten

Onderzoek

E-mail gebruik leden

  • leden hebben e-mail: Onderzoek leert ons dat meer dan 90% van de mensen (beneden de 50 jaar) een Internet aansluiting heeft. 33% van de huishoudens heeft zelfs breedband. Uit ander onderzoek blijkt dat het aantal huishoudens met kinderen, dit percentage zelfs 90% is.  Dus k de leden van w club beschikken over Internet en lezen dus e-mail!
  • leden lezen e-mail: leden die werken, lezen in nagenoeg alle gevallen e-mail. Leden die niet werken, maar wel kinderen hebben, hebben thuis in bijna alle gevallen een PC en e-mail (hebben we net gezien). E-mail vormt steeds meer een integraal onderdeel van onze samenleving. Verenigingen beginnen dit nu ook langzaam te ervaren.

Hoe onderzoekt u als vereniging het e-mailgebruik van leden?

Een heel eenvoudige en snelle manier is om de aanvoerder een lijst mee te geven met de namen van de leden. Achter deze namen zet u 2 kolomen met als kolomtekst: "email ja/nee" Een lid hoeft nu alleen een kruisje te zetten in de juiste kolom achter hun naam. U weet op deze manier heel snel hoe groot het percentage e-mail is.